GlobOeste

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn cowgirl yêu thích của bạn, cạnh tranh với hai người kia để xem ai là ngay trước khi con kền kền bóng nói. Bạn có một vài mức độ khó.