Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn cowgirl yêu thích của bạn, cạnh tranh với hai người kia để xem ai là ngay trước khi con kền kền bóng nói. Bạn có một vài mức độ khó.