Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn cowgirl yêu thích của bạn, cạnh tranh với hai người kia để xem ai là ngay trước khi con kền kền bóng nói. Bạn có một vài mức độ khó.