global rescue

Đang tải trò chơi...
Quản lý máy bay trực thăng của bạn để giải cứu những người bạn chỉ rõ trong mỗi nhiệm vụ. Để phát hành các dây thừng và thu thập bằng cách sử dụng phím dài, bắn với 'C' và tên lửa lỏng lẻo với 'Z'. Đừng quên để tiếp nhiên liệu.