Glitter Force Phone Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lucky Glitter Force là, trên tất cả, một cô gái hiện đại. Trong thực tế, nó là cả sử dụng điện thoại di động của mình để thay đổi quần áo, tóc và trang điểm. James Bond, hút nó!. Bây giờ điện thoại di động kỳ diệu là trong khả năng của bạn, vì vậy ... bạn biết những gì bạn phải làm!.