Gliding Thunder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái tàu đệm khí thông qua một căn cứ quân sự của địch, tiêu diệt tất cả tìm tháp phòng thủ trước khi họ giết bạn.