Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sự ô nhiễm trong bánh hạnh nhân đã tăng Chowder giúp làm sạch môi trường bằng cách trồng cây trên khắp thế giới. Hướng dẫn anh ta với con chuột và nhảy bằng cách nhấp chuột khi bạn tìm thấy những trở ngại.