Give Trees A Chance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sự ô nhiễm trong bánh hạnh nhân đã tăng Chowder giúp làm sạch môi trường bằng cách trồng cây trên khắp thế giới. Hướng dẫn anh ta với con chuột và nhảy bằng cách nhấp chuột khi bạn tìm thấy những trở ngại.