Give Birth a Cute Baby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy sức khỏe và giúp sinh một em bé xinh đẹp. Hãy chăm sóc mẹ khi sinh con và chăm sóc em bé khi nó được sinh ra lau, cho một chai hoặc đặt một tã.