GirlSpace

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cô gái bên trong một bong bóng, xử lý nó và nhận được các đối tượng được chỉ ra trên mỗi màn hình.