Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giúp đỡ những người bạn để tìm tất cả bị mất trong phòng để chuẩn bị cho các đối tượng bên. Mỗi ngày họ có khác nhau !!