Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Những người bạn này đã mở ra một greengrocers đặc biệt, một là cô bán hàng, khác sẽ chăm sóc khu vườn và các khác để phục vụ khách hàng có yêu cầu trái cây để ăn trong vườn.