Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những người bạn này đã mở ra một greengrocers đặc biệt, một là cô bán hàng, khác sẽ chăm sóc khu vườn và các khác để phục vụ khách hàng có yêu cầu trái cây để ăn trong vườn.