Girls Fix It Barbie Spy Motorcycle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie đã gặp tai nạn khi đang chạy với chiếc xe đạp điệp viên của mình. Bây giờ nó sửa chữa và nắm lấy cơ hội, thay đổi sự xuất hiện của họ được nhiều hơn "mát mẻ".