Girl on Skates Pizza Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý một quán pizza chuẩn bị pizza với các thành phần bạn yêu cầu khách hàng, sau đó bạn nên mang lại trật tự trong giày trượt về nhà và chăm sóc không có bất kỳ tai nạn.