Girl on Skates Paper Blaze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cô gái của chúng tôi trên giày trượt đã mở ra một lần in và cần in báo và tạp chí yêu cầu khách hàng của họ qua điện thoại. Sau đó, bạn phải đi vòng quanh thành phố trên giày trượt đưa ra đơn đặt hàng.