Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này muốn bạn giúp đỡ để chọn một kiểu tóc đẹp. Bạn có thể chọn trang điểm, kiểu tóc, quần áo và phụ kiện mà bạn muốn.