Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Một Ginger Breadhouse của mãi mãi về sau cao flipan ông đồ ngọt. Nuốt chửng họ. Vì vậy, nó là một thời điểm tốt để ăn mặc khá tốt trước khi kích thước lớn hơn là cần thiết.