Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Ginger Breadhouse của mãi mãi về sau cao flipan ông đồ ngọt. Nuốt chửng họ. Vì vậy, nó là một thời điểm tốt để ăn mặc khá tốt trước khi kích thước lớn hơn là cần thiết.