Gibbets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi tuyệt vời trong đó bạn phải thả tất cả mọi người của sợi dây trước khi họ bị chết đuối, để có được nó, bạn có một số lượng hạn chế của các mũi tên trên mỗi màn hình.