Gibbets 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của trò chơi này tuyệt vời của bắn cung. Giải cứu treo cổ trước khi họ bị chết đuối và tiêu diệt những kẻ hành hạ họ.