Gibbets 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trong những trò chơi hay nhất của trang web. Giải phóng con người khỏi sợi dây thừng ném mũi tên trước khi họ chạy ra khỏi thời gian và tránh bắt kịp với họ.