Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lần này những bóng ma không tấn công ông chủ, người đang tấn công Sue nghèo. Bảo vệ giấc mơ của bạn của những sinh vật thấp hèn như vậy với một cái búa aporreándoles cabezones ectoplasmic của họ.