Ghost Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi của bóng đá trong đó bạn có thể chọn để quản lý đội bóng của con người hay là ma. Bạn di chuyển con trỏ của bạn, với nho khô 'Z' để các bạn cùng lớp của bạn và 'X' chơi dải cửa.