Ghost Pirate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu mới Scooby và Shaggy trên một con tàu cướp biển. Hãy tìm những thứ xung quanh sân khấu, báo chí 'không gian' để chọn chúng và sử dụng chúng với T chọn những gì bạn cần từ hàng tồn kho của bạn.