Get Down

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là DJ của Bộ Sound hộp đêm, giữ cho nhân dân cấp ném không đi ăn mặc đúng cách.