Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là DJ của Bộ Sound hộp đêm, giữ cho nhân dân cấp ném không đi ăn mặc đúng cách.