Get a Grip !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lặp lại tour du lịch cho bạn biết các trò chơi bằng cách sử dụng mũi tên mà nói với bạn và nhận được nó trong thời gian ngắn nhất.