germ attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một số vi trùng đã được đưa vào cơ thể của bạn, để loại bỏ chúng lại với nhau bốn hoặc nhiều hơn của cùng một màu sắc. Cuộn chúng cách click chuột vào vòng tròn trung tâm.