Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Albert Einstein là một người giống cho bạn thấy tên của các thành phố ở Mỹ và phải xác định vị trí chúng trong bản đồ tương ứng của họ. Nếu bạn làm điều đó sai, tin nhắn này sẽ tự hủy trong mười giây.