Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Albert Einstein là một người giống cho bạn thấy tên của các thành phố ở Mỹ và phải xác định vị trí chúng trong bản đồ tương ứng của họ. Nếu bạn làm điều đó sai, tin nhắn này sẽ tự hủy trong mười giây.