Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Albert Einstein là một người giống cho bạn thấy tên của thủ đô Canada và phải xác định vị trí chúng trong bản đồ tương ứng của họ. Nếu bạn làm điều đó sai, tối nay bạn sẽ nhận được một cái sừng trên trán của nó.