Genie in a Bottle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dress up một bụng vũ công với quần áo điển hình cho các điệu nhảy, bạn cũng có rất nhiều phụ kiện và các tùy chọn để thay đổi kiểu tóc của cô.