Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Dress up một bụng vũ công với quần áo điển hình cho các điệu nhảy, bạn cũng có rất nhiều phụ kiện và các tùy chọn để thay đổi kiểu tóc của cô.