Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành người chinh phục châu Á, Thành Cát Tư Hãn. Nhấp vào 'Mission' để chọn quốc gia để xâm nhập, tạo ra đội quân của bạn xem xét vàng mà bạn có, cũng chọn tốc độ tấn công và chiến thuật bạn sẽ sử dụng.