Gemstone Tycoon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo giao thông đào mỏ để tránh va chạm giữa chúng. Ngăn chặn chúng tại qua và đặt chúng lên khi cần thiết.