gems!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xoay đá quý để làm cho chúng phù hợp với ba hoặc nhiều hơn của cùng một màu sắc, bạn có thể thay đổi hướng quay bằng cách nhấn vào mũi tên bên dưới màn hình.