gemmania

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tàu qua mê cung, thu thập tất cả các đồ trang sức để cấp độ tiếp theo tránh đâm.