gem

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn cạnh tranh với các máy tính, một mình hoặc với một người bạn ... Lấy 3 hay nhiều quả bóng cùng màu với phím 'xuống' con trỏ và nhấn 'lên' biến mất.