Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một tài sản phục vụ nhu cầu của khách hàng tại trạm xăng của bạn. Kiểm tra xăng dầu, phân phối sản phẩm cửa hàng và cuối cùng là thu tiền của bạn, bạn sẽ có được tiền để mua thiết bị mới.