Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trò chơi vui nhộn trong đó Bill Gates và Steve Jobs, hai thiên tài máy tính, lightsaber chiến và làm bất cứ điều gì. Chọn một trong hai và giành chiến thắng ngược lại.