Garfield PingPong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba mức độ khó khăn để chơi Ping Pong với máy tính. Chiến thắng trước đó đạt được 11 điểm, để di chuyển paddle chỉ cần sử dụng chuột.