Garden Sokoban

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp người làm vườn để đặt các chậu nơi hoa được, suy nghĩ về từng cử động cho không lật. Thời gian và bước ít hơn ít hơn buổi tối nhiều điểm hơn bạn nhận được.