Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Thiết lập là đầy màu sắc, hạnh phúc và tràn đầy sức sống, nhưng cô là màu đen và trắng. Sai!. Giải quyết tranh toàn cảnh rất buồn sử dụng bàn chải và tài năng nghệ thuật của bạn.