Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhà máy trong khu vườn của bạn tất cả các loại rau, tưới nước để phát triển và tập hợp chúng để bán. Với số tiền bạn nhận được, bạn có thể mua thêm hạt giống và các đồ trang trí cỏ.