Gangsters Way

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đóng vai trò như một gangster hoàn thành các nhiệm vụ mà bạn tính ông chủ của bạn. Hành trình qua các thành phố khác nhau ở Mỹ bằng cách đối đầu các băng nhóm đối thủ cho tiền và vàng thỏi.