Gangster Streets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay xã hội đen phụ trách xe của bạn để theo đuổi mục tiêu của mình. Thực hiện theo chúng dọc đường và khi bạn nhìn thấy họ bắn chúng. Thu thập đạn và sức khỏe bộ dụng cụ để phục hồi.