Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn cảnh sát người thích để đối mặt với tất cả các tên cướp người đang ở trong thành phố, hãy làm theo các hướng dẫn của ông chủ của bạn biết những gì để làm ở tất cả các lần.