Gangster Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là lái xe của một băng xã hội đen chuyên dụng cho các ngân hàng cướp. Công viên, nơi bạn chỉ ra mà không bị rơi, thu thập wads tiền mặt và thoát khỏi cuộc đàn áp của cảnh sát.