Game Team Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy trò chơi bi-a với máy tính của bạn, bạn bắt đầu vẽ. Chọn các sức mạnh của đòn kéo mũi tên trên thanh 'Power', di chuyển thanh để chọn hướng và cuối cùng click vào "Strike" để đánh bóng.