Game Over Gopher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu cà rốt bằng cách đặt tháp phòng thủ trên đường đi để ngăn chặn hải ly đến và ăn nó.