Galaxy X

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn hồ mà bạn thích để đối mặt trong một cuộc đấu tranh giữa các thiên hà. Tìm kiếm trên mỗi màn hình xe tăng địch và ném bom để hoàn thành chúng trước khi họ phá hủy bạn.