Galaxy Fighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào robot này tiêu diệt quân đội nước ngoài đã xâm lấn các cơ sở. Bạn có vũ khí khác nhau mà có thể được thay đổi như là kẻ thù bạn phải đối mặt.