Galactic Tennis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cạnh tranh giữa các thiên hà quần vợt thế kỷ tiếp theo, với mức độ khác nhau của khó khăn và khả năng chơi 1 hoặc 2 người.