Galactic Odyssey Solitaire

Đang tải trò chơi...
Đối mặt với sự bao la của vũ trụ có lỗ đen, thiên hà của nó, ngoại hành tinh của nó và thẻ stackable như nhiều hơn hoặc ít hơn tương ứng với giá trị đơn chính.