Galactic Gems 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Liên kết toàn đồ trang sức, ít nhất là trong threes, bạn quản lý để phá hủy những viên gạch mà ẩn đằng sau. Hãy cố gắng rời khỏi hội đồng quản trị mà không có một toàn bộ duy nhất và nhận được jackpot, mà không phải là một cổ tay bắp cải, nhưng hầu như.