Gaga Make Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một cái nhìn của các sáng tạo nhất cho Lady Gaga. Bạn có thể thay đổi mọi chi tiết, từ trang điểm, tóc, quần áo và tất cả các phụ kiện của nó.