Gaga Glam Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dress up nhất extravangante khoảnh khắc với ca sĩ trang phục nổi tiếng nhất của ông, có tất cả các loại chi tiết và tất nhiên kiểu tóc đáng kinh ngạc của họ.